Joop Vos

motivatie & inspiratie

Back on Track

'welkom in het nieuwe normaal'

De Corona-pandemie stortte zich over de wereld uit en legde de maatschappij lam. Scholen werden gesloten, bedrijfstakken stilgelegd en organisaties gedwongen om op een andere manier te gaan werken.

Langzaam gaan we samen weer naar een ‘nieuw normaal’. Maar hoe ziet dat nieuwe normaal er uit voor jullie organisatie? Wat nemen we mee van deze Corona-tijd? Wat gaan we behouden en wat gaan we anders insteken? Wat zijn de valkuilen en wat onze uitdagingen? Hoe vinden wij onszelf opnieuw uit?

 

Joop Vos heet met ‘Back on Track’ een team of groep medewerkers weer welkom in de organisatie. Een hernieuwde kennismaking met het werk en met collega’s: een nieuwe inwerktijd; een tweede proeftijd.

Met een cabareteske - Corona-proof - entertrainment-voorstelling laat hij zien wat er de afgelopen tijd gespeeld heeft in organisaties en in de huiskamer. In woord en lied geeft Joop een schets hoe het werkende leven er nu en in de toekomst uit zou kunnen zien.

Interactief gaat hij aan de slag om te onderzoeken welke lessen jullie medewerkers geleerd hebben en welke nieuwe piketpaaltjes er de komende tijd gezet gaan worden.

Deze voorstelling geeft een nieuwe boost aan het teamgevoel, de saamhorigheid en de betrokkenheid bij de organisatie.

 

Deze voorstelling is eenmalig te boeken als of als serie. Door de duur van 5 kwartier kunnen er voor jullie organisatie meerdere voorstellingen per dag gegeven worden. In company of op locatie: wat jullie willen!

 

‘Back on Track’ kan ook uitgebreid worden met inbreng vanuit de organisatie zelf. Speeches of rondetafelgesprekken met directie, HR, of Marketing & Sales kunnen een plaatsje krijgen in de voorstelling. Daardoor ontstaat een ‘back-on-track-show’ van jullie eigen organisatie, waarin volop plaats is voor een terug- en een vooruitblik van jullie management.

‘Back on Track’ is ook uit te breiden naar een training van een dagdeel. Dan gaan we interactief aan de slag om met het team de nieuwe werkelijkheid te bespreken.

In een rap tempo en in diverse, verrassende werkvormen wordt de groep uitgedaagd om uitdagingen, bedreigingen en lessons learned te bespreken, anders naar zaken te kijken en oplossingen aan te dragen: wat kunnen en wat gaan wij samen anders doen. Doel is om aan het einde een concreet plan van aanpak te hebben, waarmee je de komende tijd echt aan de slag gaat.

    06 5313 7156

joop@joopvos.com

Dorpsstraat 68

5708 GJ  Helmond